Hoppa till innehåll

Johan Bakke

Historien om Deep Purple i Ryssland – samma sak kan hända i Sverige

Ungefärlig lästid: < 1 minut

Jag läser hos Zac att Deep Purple, det klassiska hårdrockbandet, har ”gått på upphovsrättspumpen” efter en spelning i Ryssland.

Nu fungerar det inte riktigt så, det är arrangören som söker tillstånd att spela musik offentligt och enligt originalartikeln i Russia Today så är det också arrangören som har blivit dömd. Det finns ingen information i artikeln om vem som arrangerade konserten, men jag gissar att Deep Purple själva inte arrangerar konserter i Ryssland!

Artikeln som hela historien kommer ifrån är otroligt vinklad och på gränsen till lögn (i och med att man först skriver att Deep Purple har blivit dömda att betala), men i mitten av artikeln finns texten:

”For every “unlicensed” song, the court imposed a penalty of 30,000 roubles (about 1,000 dollars) on the organizers of the concert for payment to the “Russian Authors’ Society””

Så, Deep Purple har troligtvis inte blivit dömda, det har arrangören blivit.

Samma sak gäller i Sverige, den som arrangerar en konsert är skyldig att rapportera in den och betala licens till Stim.

Att betala extra avgifter för att ett band spelar egna låtar känns ju väldigt konstigt, men egentligen så är det ganska logiskt. En arrangör rapporterar in och betalar Stim-licensen för alla låtar som spelas på alla konserter han arrangerar. Pengarna betalas sedan ut till upphovsmannen, oavsett om artisten spelar egna låtar eller covers. Artisten behöver inte fråga låtskrivarna om lov (om han spelar covers), det avtalas i Stimavtalet. Arrangören behöver inte heller avtala nåt speciellt med bandet angående vilka låtar han får spela, allt är klart från början och det är lika regler för alla. Är låten offentligt utgiven så får den spelas, det enda kravet är att arrangören har en Stimlicens!

4 kommentarer till “Historien om Deep Purple i Ryssland – samma sak kan hända i Sverige”

 1. Det fungerar säkert för låtskrivare som är registrerade hos Stim, men om man nu inte skulle vara det, kan arrangören bli dömd att betala då också?

  Det är i så fall en klar inskränkning av yttrandefriheten; jag måste kunna få stå på en estrad och framföra mina egna texter med eller utan musik till utan att jag själv eller någon annan skall riskera att få betala skadestånd till en organisation jag inte har avtal med!

  Jag förmodar att Deep Purple har avtal med någon brittisk organisation på området, men frågan är väl huruvida den organisationen har något fungerande samarbete med sin ryska motsvarighet och får några pengar den vägen.

  Jag hittar för övrigt inget stöd i svensk upphovsrättslag för att Stim kan kräva in pengar för offentliga konserter, utan vad jag kan se räcker det med upphovsmannens medgivande, vilket förstås förutsätter att upphovsmannen inte redan har avtalat bort sin ensamrätt.

  Det finns däremot lagstöd för att kräva in pengar för blanka lagringsmedier, exemplarframställning eller utsändning i radio och television, även om organisationen inte har avtal med de upphovsmän som berörs. Det anser jag också är en inskränkning av yttrandefriheten.

  Jag vet inte i vilken mån rysk lag skiljer sig från svensk på dessa punkter.

  En blogg är rättsligt sett jämförbar med ett radioprogram som sänds via tråd, även om den inte åtnjuter grundlagsskydd enligt YGL. Är det någon som har rätt att kräva pengar av dig (eller av din ISP) för de blogginlägg du skriver (och har upphovsrätten till)?

 2. Jag är osäker på om Ryssland har undertecknat Bernkonventionen, men i och med domen så gissar jag att dom har gjort det. Har dom undertecknat den så har Ryssland liknande lagar som den svenska upphovsrättslagen.

  Jag tror inte att upphovsrättsorganisationerna i de anslutna länderna har rätt att kräva ersättning för alla livespelningar, men om arrangören inte har någon musiklicens, bokar ett band som inte är anslutna till någon upphovsrättsorganisation och sedan spelar bandet ändå låtar av anslutna upphovsmän (covers) så är det arrangören som hålls ansvarig.

  I samband med en stimanslutning överlåter upphovsmannen sin rätt att begära in pengar, till stim. Därför fungerar inte det du skriver med stimanslutna upphovsmän, alla som är anslutna har avtalat bort sin ensamrätt i Sverige och alla länder där Stim har systerorganisationer.

  Sedan till din fråga: Jag har inte avtalat att någon annan ska samla in pengar för min upphovsrätt på texten i min blogg. Svaret är alltså nej.

 3. Ryssland är sedan 1995 i likhet med (numera) nästan alla jordens stater anslutet till Bernkonventionen, men det betyder inte så mycket för detaljerna i lagstiftningen. Även USA är anslutet till Bernkonventionen, men amerikansk upphovsrättslag är väldigt olik svensk (och det finns rentav tvivel om huruvida den uppfyller Bernkonventionens krav avseende den ideella rätten).

  Bernkonventionen reglerar inte heller hur upphovsrättshavarnas organisationer samlar in avgifter för kollektiva avtalslicenser, utan enligt Artikel 14ter(3) är det upp till varje lands egen lagstiftning.

  Eventuella likheter mellan svensk och rysk lagstiftning i fråga om kollektiva avtalslicenser torde därför snarare hänföras till insamlingsorganisationernas lobbyverksamhet än till Bernkonventionen.

  Min invändning rörande upphovsmännens yttrandefrihet gäller alltså inte de upphovsmän som har avtal med Stim eller motsvarande utländsk organisation, utan de oanslutna. I utlandet torde det vara ganska många, särskilt utanför Europa och Nordamerika. Om de kommer hit och spelar sin egen musik på någon internationell festival, så kan det hända att Stim kräver pengar av de svenska arrangörerna, trots att verken har framförts av upphovsmännen själva. De åker hem och ser aldrig en spänn av de pengar som Stim håvar in, om de inte gör sig besväret att ansöka om det (varvid Stim först gör avdrag för sina omkostnader).

 4. Där håller jag verkligen med dig, Stim bör inte ha någon rätt att samla in pengar till icke-medlemmar. Det anser dom tyvärr att dom har, jag har varit med och arrangerat musikfestivaler som har tvingats betala Stimlicens för band som:

  1. Bara spelade egen musik
  2. Låtskrivarna var inte anslutna till Stim

Lämna ett svar